Cele pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest ukierunkowana na realizację następujących celów:

  1. zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  2. doprowadzenie (w miarę możliwości) do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,
  3. integracja osób i rodzin ze środowiskiem,
  4. zapobieganie powstaniu trudnych sytuacji życiowych, których powstanie powodowałoby potrzebę korzystania z pomocy,
  5. umacniane rodziny.