Miasto Jasło dla Seniorów - Jasielska Karta Seniora 60+

Od października w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, (ul. Szkolna 25), można składać wniosek o Jasielską Kartę Seniora.

Karta ta została wprowadzona na terenie miasta Jasła w ramach Uchwały nr L/506/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia programu pn. „Jasielska Karta Seniora” oraz Zarządzeniem Nr 144/IV/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu programu pn. „Jasielskiej Kart Seniora”.

Do programu może przystąpić każda osoba, która ukończyła 60 lat i jest zameldowana w Jaśle. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna wraz z dowodem osobistym.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38 – 200 Jasło.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, w pokoju nr 216 oraz pod numerem telefonu: 13 443 70 06 lub 13 446 43 28.

Lista wszystkich punktów partnerskich dostępna tutaj

Wniosek o wydanie „Jasielskiej Karty Seniora 60+” do pobrania