Grupowe poradnictwo psychologiczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z realizacją „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020” zadanie nr 4 Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób starszych w szczególności: prawnego, psychologicznego informuje, że od lipca 2018 r. do grudnia 2018 r. w tut. Ośrodku będzie prowadzone grupowe poradnictwo psychologiczne dla seniorów (60 lat i więcej) z terenu miasta Jasła.

Poradnictwo psychologiczne prowadzone będzie 1 raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (jedno spotkanie) dla grupy 20-30 osób.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 13 446 43 28 lub 13 443 70 16 celem zapisania się do grupy do dnia 20.07.2018 r.