Ogłoszenia

18.08.2017

Informacja

Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację warsztatów gospodarowania budżetem domowym w ramach projektu "Kierunek-Rodzina".
Do pobrania w formacie PDF


powrót