Aktualności

10.10.2017

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach projektu socjalnego „Jesteśmy Razem” ogłasza nabór do udziału w grupie wsparcia wraz z cyklicznymi spotkaniami ze specjalistami dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Jasła bez względu na płeć, wiek i status materialny. Przewiduje się 8 spotkań grupy wsparcia w okresie od października do grudnia 2017 r. prowadzonych w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a. Ponadto zostanie zorganizowane seminarium dotyczące problematyki zaburzeń psychicznych, profilaktyki i wsparcia z wykładami specjalistów.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach grupy wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny: (13)4437016 lub osobisty z panią Katarzyną Sierakowską w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle pokój nr 14/15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 9:00 oraz od godz.14:00 do 15:30 do dnia 20.10.2017r.


powrót