Aktualności

23.11.2017

Środowiskowy dom samopomocy w Jaśle – trwa nabór uczestników

Od 1 grudnia w Jaśle rozpocznie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS). Mieścić się on będzie przy ul. Szkolnej 25, w nowym budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie trwa nabór uczestników. 

ŚDS obejmie swoim dziennym wsparciem 20 osób z zaburzeniami psychicznymi w tym 10 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 12-C, 01-U, 02-P, 10-N, 11-I wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Uczestnicy będą mogli korzystać z form wsparcia dotyczących funkcjonowania w codziennym życiu, nabywania umiejętności praktycznych i umiejętności interpersonalnych. Ponadto prowadzone będą zajęcia w sali doświadczania świata.

Wnioski o skierowanie do ŚDS można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle (ul. Kochanowskiego 3) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 9.00 oraz od 14.00 – 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wymaganych dokumentów, można uzyskać pod numerami telefonu 13 443 70 16 lub 13 446 43 28 (w tych samych godzinach co przyjmowanie wniosków).

Środki na utworzenie i funkcjonowanie ŚDS pozyskało Miasto Jasło z budżetu państwa. Prowadzony on będzie w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021, Priorytet III Usługi wspierające i rehabilitacyjne pkt 3.2

  

powrót