Ogłoszenia

29.01.2018

Plan zamówień 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawa Pzp, przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku
Plan zamówień 2018

 

powrót