Ogłoszenia

19.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu 547423-N-2018

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wyjazdów do placówek kulturalnych dla uczestników projektu Akademia Pełni Życia.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wyjazdy do placówek kulturalnych
Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór
Wzór umowy wyjazdy do placówek kulturalnych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypowrót