Aktualności

30.04.2018

Obwieszczenie Ministra Energii

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Od 1 maja 2018 r. zmiana wysokości dodatku energetycznego
Od 1 maja 2018 r. uległa zmiana wysokości dodatku energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.
NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO
W okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:
• dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł/miesiąc;
• dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
• dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł/miesiąc.

powrót