Kontakt

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
ul. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło
fax: 13 44 64 328, e-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl
Dyrektor: DOROTA LIGNAR
     
Jednostka organizacyjna Pokój Telefon
     
Dyrektor 1 13 44 64 328
     
Za-ca dyrektora 10 13 44 37 009
     
Sekretariat 1 13 44 64 328
     
Księgowość 11 13 44 37 002
     
Sekcja organizacyjna 4 13 44 37 012
13 44 37 008
     
Dodatki mieszkaniowe 3 13 44 37 003
     
Pomoc materialna dla uczniów 2 13 44 85 767
     
Pomoc środowiskowa 6
13
15
6
5
14
17
13 44 37 001
13 44 37 004
13 44 37 005
13 44 37 010
13 44 37 015
13 44 37 016
13 44 67 130
     
Świadczenia pomocy społecznej 16 13 44 37 006
       
  Sekcja ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (Program Rodzina 500 plus)
ul. Floriańska 8a, 38-200 Jasło, fax: 13 44 62 387
     
Jednostka
organizacyjna
Pokój Telefon
     
Wypłata
świadczeń
1 13 44 62 364
     
Przyjmowanie
wniosków
3 13 44 62 387