Kontakt

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło
fax: 13 44 64 328, e-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl
Dyrektor: DOROTA LIGNAR
     
Jednostka organizacyjna Pokój Telefon
     
Dyrektor 303 13 44 64 328
     
Za-ca dyrektora 305 13 44 37 009
     
Sekretariat 304 13 44 64 328
     
Księgowość 307 13 44 37 002
     
Sekcja organizacyjna 306 13 44 37 012
13 44 37 008
     
Dodatki mieszkaniowe 213 13 44 37 003
     
Pomoc materialna dla uczniów 211 13 44 85 767
     
Pomoc środowiskowa   13 44 37 001
13 44 37 004
13 44 37 005
13 44 37 010
13 44 37 015
13 44 37 016
13 44 67 130
     
Świadczenia pomocy społecznej 314 13 44 37 006
     
Sekcja do spraw świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych 201 13 44 62 387
13 44 62 364
       
Sekcja do spraw wolontariatu   13 44 64 328
       
Dzienny Dom Pomocy   13 44 85 767
13 44 64 328
       
Klub Integracji Społecznej   13 44 37 006
13 44 64 328