Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014 r. weszły w życie przepisy prawne na podstawie których rodziny wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Rodziny, które mają troje lub więcej dzieci mogą ubiegać się o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Karta upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.

Karta ta to system zniżek dla rodzin wielodzietnych w instytucjach publicznych oraz w innych podmiotów, które przystąpią do programu.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Wielodzietne rodziny zamieszkałe na terenie Jasła mogą składać wnioski MOPS w Jaśle, ul. Szkolna 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPS w Jaśle pod numerem telefonu: (13)443 70 07

Więcej informacji na stronie internetowej: rodzina.gov.pl

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku ważny od 1 stycznia 2018
Wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki
Wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej
Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej
Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej