Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014 r. weszły w życie przepisy prawne na podstawie których rodziny wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Rodziny, które mają troje lub więcej dzieci mogą ubiegać się o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Karta upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.

Karta ta to system zniżek dla rodzin wielodzietnych w instytucjach publicznych oraz
w innych podmiotów, które przystąpią do programu.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia
o niepełnosprawności.
Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Wielodzietne rodziny zamieszkałe na terenie Jasła mogą składać wnioski MOPS w Jaśle,
w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, Floriańska 8a, w poniedziałek
w godz. 13.00.-17.00, od wtorku do piątku w godz. 13.00.- 15.30.
Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPS w Jaśle pod numerami telefonów:
(13) 44-37-016 oraz (13) 44-37-009.

Więcej informacji na stronie internetowej: rodzina.gov.pl

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
2. Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku
3. Oferta partnerów
4. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki
5. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej