Poradnictwo specjalistyczne

HARMONOGRAM MEDIACJI RODZINNYCH DLA RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Z TERENU MIASTA JASŁA W 2017R.

 

STYCZEŃ

20.01.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

LUTY

17.02.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

MARZEC

17.03.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

KWIECIEŃ

21.04.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

MAJ

26.05.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

CZERWIEC

23.06.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

LIPIEC

21.07.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

SIERPIEŃ

18.08.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

WRZESIEŃ

22.09.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

PAŹDZIERNIK

20.10.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

LISTOPAD

17.11.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

GRUDZIEŃ

22.12.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

 

Mediacje Rodzinne odbywać się będą w Centrum Profilaktyki Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, ul. Floriańska 8a.

 O zamiarze skorzystania z mediacji rodzinnych należy wcześniej poinformować pracownika socjalnego, asystenta rodziny bądź zgłosić w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 13 44 64 328.