Seniorzy

1. Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020
2. Uchwała Nr XXIV/237/2016 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 11 kwietnia 2016
3. Świadczenia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle dla Seniorów:
a) Pomoc społeczna
b) Dodatki mieszkaniowe
c) Świadczenia rodzinne
4. http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior
5. Informacja ze spotkania
6. Rekrutacja do działań realizowanych w 2017r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020
7. Miasto Jasło dla Seniorów - Jasielska Karta Seniora 60+
8. Darmowe poradnictwo prawne dla Seniorów
9. Wniosek o wydanie „Jasielskiej Karty Seniora 60+” do pobrania
10. Zniżki w programie Jasielska Karta Seniora
11. Rekrutacja do działań realizowanych w 2018 r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020 - grupowe poradnictwo psychologiczne

 

Zgodnie z Uchwały nr L/506/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia programu pn. „Jasielska Karta Seniora” oraz Zarządzeniem Nr 144/IV/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu programu pn. „Jasielskiej Kart Seniora”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle z siedzibą przy ul. Szkolnej 25, z informuję, że od
2 października 2017r. można składać wnioski o Jasielską Kartę Seniora w pokoju nr 216.

 

Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 60 lat i jest zameldowana w Jaśle. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna wraz z dowodem osobistym. Uprawnia ona posiadacza do korzystania ze specjalnej oferty kierowanej przez Punkty Partnerskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolnej 25, w pokoju nr 216 oraz pod numerem telefonu: 13 443 70 16.