Spotkanie z przewodniczącymi zarządów osiedli

W dniu 17 marca br. w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta Jasła Elwira Musiałowicz - Czech, Dyrektor MOPS w Jaśle Dorota Lignar, przewodniczący zarządów osiedli oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych. Podczas spotkania omówiono propozycję działań jakie podejmie w 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jako realizator Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020. W trakcie spotkania przedstawiono również sytuację osób starszych na terenie miasta oraz główne założenia Programu.

Prezentacja przedstawiona na spotkaniu.