Statut

UWAGA: tekst statutu nie jest w pełni aktualny. Należy uwzględnić wprowadzone zmiany:
Uchwała XLI 356 2008
Uchwała LXVII 552 2010Uchwała LIV 554 2017.