Wolontariat


Od 2013 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” realizowane jest wsparcie w ramach wolontariatu.
Wolontariat kierowany jest do uczestników projektu i ich otoczenia w ramach 3 Podprogramów Aktywności Lokalnej:

• dla osób niepełnosprawnych „Przełam bariery”
• dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci „Razem łatwiej”
• dla osób z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych „Razem pokonamy problemy”

Aby zostać wolontariuszem należy w pierwszej kolejności skontaktować się z koordynatorem wolontariatu lub pracownikiem projektu telefonicznie, mailowo lub osobiście (KONTAKT).

Z każdym z wolontariuszy zostanie zawarte pisemne porozumienie określające zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Wolontariat pozwala na:

• Rozwijanie posiadanych umiejętności
• Nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni
• Odkrywanie poczucia sensu pomagania innym
• Uzyskanie poczucia satysfakcji

Wolontariat jest także ważny ponieważ:

• Uczy wrażliwości na drugiego człowieka
• Daje możliwość oderwania się od monotonii życia codziennego